Pas på små rollinger, for her kommer de store drenge.